Spec z nas

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10

Spec z Nas

…do woja marsz do woja, a Ty nie płacz miła moja…”

Takimi słowami żegnało się wielu młodzieńców rozpoczynających „szkołę życia”. W XXI wieku, słowa piosenki nie są już aktualne, ponieważ kobiety również podejmują wojskowe wyzwania. Nie zmieniło się jedno, każdy otrzymuje na czas służby mundur i w dobie rozwoju techniki i miniaturyzacji szkolenie na super wojaka zamknie się w kilku godzinach.